Trường Tiểu học Vietkids áp dụng những quy chuẩn an toàn cao nhất trong việc chăm sóc, đảm bảo mỗi học sinh đều được quan tâm sâu sát trong từng bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh, vui chơi, sinh hoạt hay học tập.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích, đa dạng, các hoạt động văn hóa lễ hội đặc trưng của Việt Nam nhằm giúp học sinh vừa củng cố kiến thức thông qua phương pháp học tập trực quan sinh động, vừa rèn cho học sinh sự tự tin, mạnh dạn, giúp các em có những quan sát, hiểu biết, cập nhật các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Việc cọ xát với thực tế còn giúp học sinh có được những trải nghiệm kiến thức được học từ ghế nhà trường, qua đó làm giàu kĩ năng sống cho bản thân.