icon vietkids Đảm bảo trang bị kiến thức nền tảng theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông Quốc gia. Thực hiện đúng nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo kết hợp với chương trình tăng cường đối với môn Toán, Tiếng Việt.

icon vietkids Trên cơ sở vững vàng kiến thức chuẩn, học sinh khá giỏi sẽ được học chương trình Toán và Tiếng Việt nâng cao, luyện các đề thi học sinh giỏi cấp Quận, luyện các đề thi vào lớp 6 các trường chuyên và các trường THCS chất lượng cao.

icon vietkids Ngoài ra, nhà trường cũng có chương trình hỗ trợ học tập cuối giờ học đối với môn Toán và Tiếng Việt dành cho học sinh trung bình.