icon vietkids Phối hợp với công ty Language Link Việt Nam tổ chức giảng dạy với mục tiêu giúp học sinh được tiếp cận chương trình đào tạo theo khung chuẩn áp dụng phổ biến tại Châu Âu. Chương trình sử dụng các giáo trình và tài liệu học tập tiên tiến, cập nhật, có tính kế thừa và liên thông. Bên cạnh việc được phát triển và hoàn thiện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh, học sinh sẽ có cơ hội mở rộng vốn kiến thức xã hội và giao thoa văn hóa, được làm quen với các dạng bài trong đề thi Toefl cho học sinh Tiểu học.

icon vietkids Thời lượng học tập môn Tiếng Anh : 7 tiết/1 tuần

+ Giáo viên nước ngoài : 3 tiết/1 tuần

+ Giáo viên Việt Nam : 3 tiết/1 tuần

+ Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh : 1 tiết/1 tuần

icon vietkids 100% giáo viên nước ngoài là giáo viên của Trung tâm Language Linhk.