icon vietkids Hồ sơ đăng k‎ý

  • Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu đơn của nhà trường);
  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Bản sao hộ khẩu;
  • 02 ảnh 4×6;
  • Học bạ đối với học sinh khối 2,3,4,5;
  • Hồ sơ sức khỏe.