icon vietkids Học phí

Học phí khối lớp 1 năm học 2018 – 2019: 4.100.000 đồng/tháng

– Phí ghi danh và nhập học 2.000.000 đồng.

– Phí phát triển nhà trường 4.500.000 đồng (Phí phát triển nhà trường bao gồm phí duy trì và cải thiện cơ sở vật chất, phí phát triển chương trình học và phí dành cho các hoạt động chung cho học sinh trong suốt 5 năm học).

  icon vietkids Bán trú

– Mức phí: 1.300.000 đồng/ tháng, bao gồm:

+ Bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều và uống sữa 2 bữa sáng, chiều;

+ Nước uống tinh khiết;

+ Chi phí quản lý, chăm sóc bán trú và các chi phí khác.

– Lưu ý: Mức phí này sẽ không thay đổi trong suốt năm học và được hoàn lại cho những ngày học sinh nghỉ học có xin phép.