Số điện thoại

  Phone 1: 043 5133 282

Địa chỉ liên hệ

Đống Đa –  Hà Nội

Cầu giấy –  Hà Nội

Địa chỉ Email

tieuhoc@vietkids.com.vn

Thời gian làm việc

Buổi sáng:  Từ  7h00 – Đến  11h00

Buổi chiều: Từ 1h00 – Đến 5h00

THÔNG TIN LIÊN HỆ