icon vietkids Nhà trường xem xét trên Phiếu đăng ký ghi danh của học sinh

icon vietkids Văn phòng nhà trường sẽ thông báo lịch phỏng vấn, kiểm tra đầu vào:

+ Đối với học sinh Khối 1 kiểm tra trắc nghiệm năng lực tư duy, ngôn ngữ của học sinh;

+ Đối với học sinh Khối 2,3,4,5 kiểm tra 2 môn Toán, Tiếng Việt và phỏng vấn Tiếng Anh.

icon vietkids Nhà trường thông báo kết quả sau 7 ngày kể từ ngày học sinh kiểm tra.

icon vietkids Sau khi nhận được thông báo kết quả, phụ huynh nộp hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của Nhà trường và nộp các khoản phí để hoàn thành thủ tục nhập học cho con.